Wynagrodzenie

Koszty zastępstwa procesowego ustalane są m.in. w oparciu o Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Wysokość wynagrodzenia zależy od rodzaju sprawy, stopnia jej zawiłości i czasu trwania postępowania sądowego i jest ustalana indywidualnie z klientem.